Laravel

Laravel 8.23 Phát hành Laravel 8.23 Phát hành
Nhóm Laravel đã phát hành 8.23 ngày hôm qua với một phương pháp xây dựng truy vấn mới, cải tiến và , và những thay đổi mới nhất trong nhánh 8.x:sole()throw_if throw_unless
Xem thêm
Interface và abstract là gì? sự khác nhau giữa class interface và abstract trong laravel 7 Interface và abstract là gì? sự khác nhau giữa class interface và abstract trong laravel 7
So sánh Interface và Abstract trong lập trình hướng đối tượng.
Xem thêm
Vòng đời của Request trong laravel 7 Vòng đời của Request trong laravel 7
Vòng đời của Request trong laravel 7 Request life cycle of laravel 7
Xem thêm
How to get id after insert mutilple laravel How to get id after insert mutilple laravel
How to get id after insert mutilple laravel
Xem thêm
Top 10 mẹo nhỏ khi làm việc với Laravel Eloquent Top 10  mẹo nhỏ khi làm việc với Laravel Eloquent
Trong quá trình làm việc với Laravel Eloquent ORM, chắc hẳn các bạn từng thực hiện khá nhiều tác vụ lặp đi lặp lại - mà bạn không hề biết Laravel đã hỗ trợ sẵn. Thông qua vài mẹo và thủ thuật nhỏ trong bài viết này, mình hi vọng sẽ giúp các bạn giảm bớt sự phức tạp khi viết code cũng như bớt nhàm chán khi thực hiện các tác vụ lặp đi lặp lại theo cách thông thường.
Xem thêm
Cách gửi mail đơn giản với laravel - Ví dụ gửi mail với laravel 7 Cách gửi mail đơn giản với laravel - Ví dụ gửi mail với laravel 7
Dưới đây là hướng dẫn gửi email bằng smtp của gmail đơn giản tránh spam. Bạn có thể thiết kế template email theo ý của riêng mình
Xem thêm
Laravel 7.x có gì mới Laravel 7.x có gì mới
Chỉ còn vài tuần nữa là bản phát hành Laravel 7 ra mắt, vì vậy mình đã tập hợp một danh sách một số tính năng và thay đổi mới quan trọng. Tất nhiên đây không phải là tất cả nhưng nó là một tổng quan ngắn gọn về một số nội dung mới.
Xem thêm
Sự tuyệt vời của Eager Loading trong laravel sử dụng with() hay load()? Sự tuyệt vời của Eager Loading trong laravel sử dụng with() hay load()?
Khi chúng ta sử dụng ORM trong laravel, mặc định ORM sẽ ở chế độ "lazy" khi load lên tất cả các model quan hệ (relation). Cụ thể hơn chúng ta cùng xem xét một ví dụ ở docs của laravel như sau
Xem thêm
Young body will be like when constipation for a long time Young body will be like when constipation for a long time
Constipation is a common disease in children, manifested by symptoms: reduced number of toilet visits, large, hard and hard stools, anus may crack, anus may appear bleeding status. According to Dr., Dr. Nguyen Thi Fund, Vice President of Hanoi Gastrointestinal Association, 90 - 95% of constipation symptoms are caused by care and nurturing process. Artwork. Constipation if not ha
Xem thêm
How to improve the quality of sperm for men How to improve the quality of sperm for men
Signs of low sperm count Weak sperm are common In today's life, it is one of the reasons for the increasing incidence of infertility and the tendency to rejuvenate in men. This can be seen in many men, including tall, handsome, healthy people. According to the male doctor, a healthy man, Each ejaculation, semen volume can reach 2-5ml, of which, sperm density must account for 60-80 million. T
Xem thêm