Reset trial studio 3t cho window, ubuntu, macos

  • 1  2  3  4  5


https://drive.google.com/drive/folders/13-JRl1W7pmP-d4InTfkH5RQhgo3HE5vO?usp=sharing

Cập nhật 11/06/2020 đã có phiên bản dành cho mac book nhé các bạn

Sau khi chạy studio 3t sẽ được reset về 30 ngày trial, các bạn kích vào link sau đó mình sẽ chia sẻ file luôn nhé

đặt link chia sẻ thì nhiều lần bị block quá


Xoá thư mục config của studio 3t

Ubuntu: unzip và chạy tới ./app

Related post