Hướng dẫn crach studio 3t cho mac

  • 1  2  3  4  5

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn reset trial Studio 3T version 2020.9.3

1. Vào github và tải xuống

https://github.com/buzhiyun/studio_3t_trial/releases/tag/v2.0.1

Download: studio_3t_crack-2.0.1.jar

2. Mở Finder thao tác như hình

Chuột phải vào Studio 3T -> Show Package Contents

Vào folder Contents -> Mở file vmoptions.txt

3. Thêm code như hình và lưu lại

URL: nơi bạn đặt file crack vừa tải về

 

-javaagent:URL/studio_3t_crack-1.4.jar

reset trial studio 3t

4. Kết quả

Related post